Αναζήτηση
Εμφάνιση τιμών με ΦΠΑ
Greek
Κατηγορίες
  Menu Close

  Όροι Επιστροφών

  Πολιτική Επιστροφών

  Πριν την επιστροφή είναι απαραίτητο να έχετε επικοινωνήσει προηγουμένως με το τμήμα εξυπηρέτησης μας στο email: sales@mantisbros.gr.

  Για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σας παρακαλούμε να αναφέρετε τον αριθμό της παραγγελίας σας.

  Η Εταιρεία υποστηρίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέροντάς σας τη δυνατότητα επιστροφής και αλλαγής ελαττωματικών προϊόντων, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

   

  1. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω λάθους στην παράδοση:

  Σε περιπτώσεις όπου παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά ως προς το είδος από αυτά που έχουν πωληθεί, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προκειμένου να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθεί το λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη, είναι ευθύνη της εταιρείας, εφόσον τηρηθεί ο τρόπος επιστροφής που έχει προταθεί από αυτήν.

   

  2. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση:

  Ο πελάτης έχει προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων για να επιστρέψει οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν. Το προϊόν πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και την αρχική συσκευασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Το ελαττωματικό προϊόν ελέγχεται για επιβεβαίωση του ελαττώματος από την εταιρεία.
  • Εάν το ελαττωματικό προϊόν έχει επιβεβαιωθεί από την εταιρεία, μπορεί να αντικατασταθεί με ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή με άλλο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, μπορεί να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του. Η επιστροφή γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά προς την εταιρεία.
  • Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία ενημερώνει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η Τράπεζα, έχοντας ενημερωθεί για την ακύρωση της συναλλαγής, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον πελάτη προκειμένου να αντιλογισθεί η χρέωση στον λογαριασμό του πελάτη. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το χρονικό πλαίσιο ή τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, καθώς αυτά καθορίζονται από τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.
  • Σε πληρωμή με μετρητά, η επιστροφή γίνεται στο κατάστημα της εταιρείας.
  • Τα έξοδα αποστολής και επαναπροώθησης του προϊόντος για αντικατάσταση επιβαρύνουν την εταιρεία.
  • Αν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη ή να μην δεχτεί την επιστροφή. Το ποσό της αποζημίωσης θα καθορίζεται ανάλογα με την κατάσταση των προϊόντων.

   

  4. Στην περίπτωση επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων - Υπαναχώρηση:

  • Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος ή, εάν πρόκειται για πολλαπλά προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, από την παράδοση του τελευταίου προϊόντος στην ίδια παραγγελία. Η ακύρωση αυτή είναι αναιτιολόγητη και δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με όλα τα εξαρτήματά του, τα παρεχόμενα έγγραφα και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή είναι δεκτή μόνο αφού εξοφληθούν τα έξοδα αποστολής προς τον αγοραστή και της επιστροφής του προϊόντος. Απαιτείται η πλήρης εξόφληση από τον αγοραστή του ποσού που κατέβαλε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν, καθώς επίσης και των δαπανών αποστολής για την επιστροφή του είδους.
  • Η δήλωση ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί γραπτώς ή ηλεκτρονικά, και η εταιρεία πρέπει να επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτής της δήλωσης μετά την λήψη της. Μετά τη δήλωση ακύρωσης, η εταιρεία πρέπει να επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε εντός 20 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
  • Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο αγοραστής επέλεξε την αποστολή μέσω courier.
  • Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά. Εάν η πληρωμή έγινε με πιστωτική κάρτα, η εταιρεία ενημερώνει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η τράπεζα, έχοντας ενημερωθεί για την ακύρωση της συναλλαγής, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον πελάτη, χωρίς να επηρρεάζεται η ευθύνη της εταιρείας στη συνέχεια. Ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το χρονικό πλαίσιο ή τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, καθώς αυτά καθορίζονται από τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.
  • Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει την εταιρεία εάν χρησιμοποίησε το προϊόν πέρα από ό,τι απαιτείται για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών του. Η αναγνώριση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία του κάθε προϊόντος, μαζί με τυχόν επιπρόσθετες οδηγίες που παρέχει η εταιρεία. Ωστόσο, αυτή η αναγνώριση πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία ή να έχουν ενεργοποιηθεί τα προϊόντα. Αν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, η αξία τους μειώνεται, θεωρούνται ως μεταχειρισμένα και ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την εταιρεία για τη μείωση αυτής της αξίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, η εταιρεία μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη για αμοιβαία αποζημίωση.
  • Αν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη ή να μην δεχτεί την επιστροφή. Το ποσό της αποζημίωσης θα καθορίζεται ανάλογα με την κατάσταση των προϊόντων.

   

   

  5. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

  Από τις επιστροφές λόγω υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα με την σήμανση STOCKHOUSE και τα προϊόντα οποία έχουν ετοιμαστεί βάσει των προδιαγραφών του πελάτη (π.χ. κόψιμο καλωδίων-σπιράλ). Επιπλέον, δεν επιστρέφονται προϊόντα που έχουν την σήμανση “κατόπιν παραγγελίας”.

   

  6. Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

  Κάποια από τα προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και εγγύηση καλής λειτουργίας, που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν παρέχει ξεχωριστή εγγύηση λειτουργίας. Η εγγύηση της συσκευής, στα ανωτέρω προϊόντα που αναφέρονται ρητά, ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και παρέχει δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, εάν πληρούνται ορισμένοι όροι:

  • Υπάρχει η απόδειξη αγοράς και εγγύηση της αντιπροσωπείας.
  • Τα σταθερά στοιχεία της συσκευής δεν έχουν αλλοιωθεί.
  • Δεν εξαιρείται η βλάβη βάσει των όρων της εγγύησης του κατασκευαστή.