Search
Show prices tax inclusive
English
All Categories
  Menu Close

  Conditions of Use

  Εισαγωγή

  Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ιδρύθηκε και διοικείται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. που έχει την έδρα της στον Ασπρόπυργο, στην θέση Σπιθάρι Τ.Κ. 193 00, Τ.Θ. 52 και παρακάτω, εναλλακτικά, θα αναφέρεται ως «εταιρεία». Η εταιρεία υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με ΑΦΜ 094359750 και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@mantisbros.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210-5596480, 2105593960, 2105595605. Η εταιρεία υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ 24%, ενώ ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της είναι: 083531302000.

  Η πρόσβαση και η περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, καθώς και η χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος για την πραγματοποίηση αγορών εναπόκεινται αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Αυτές οι δραστηριότητες υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομικές και φορολογικές διατάξεις και παρέχονται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Προτού χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να επιβεβαιώσετε την κατανόηση και τη συμφωνία σας με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις. Με την περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στον ιστότοπο της εταιρείας ή ακόμη και με την υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμφωνείτε αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτα με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οποιοσδήποτε πελάτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί  τους παρακάτω όρους, ολικά ή μερικά, πρέπει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και κάθε συναλλαγή με αυτό.

   

  Γενικοί Όροι

  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο sales@mantisbros.gr σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση μέσω των σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον, η εταιρεία επιτρέπεται να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι συμβάσεις που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

   

  Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

  Οι δηλώσεις και όροι που περιέχονται σε αυτήν την σελίδα αφορούν την ευθύνη και τις δεσμεύσεις της εταιρείας σε σχέση με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία απαλλάσσεται από ευθύνες για ενδεχόμενες παραδρομές ή εσφαλμένες καταχωρήσεις δεδομένων, θεωρώντας τες ως ακούσιες. Ωστόσο, δεσμεύεται να διορθώνει τυχόν σφάλματα μόλις εντοπιστούν.

  Το περιεχόμενο του ιστότοπου ανανεώνεται τακτικά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τους επισκέπτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η εταιρεία εγγυάται την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από δική της ευθύνη και προσπαθεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει το συντομότερο δυνατόν.

  Ωστόσο, οι παραπάνω εγγυήσεις δεν ισχύουν σε περιπτώσεις τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, ανωτέρας βίας ή διακοπών λειτουργίας του ιστότοπου που δεν μπορούν να προβλεφθούν, καθώς και σε περιπτώσεις που τα προβλήματα δεν προέρχονται από την εταιρεία.

   

  Περιορισμός ευθύνης

  Οι παραπάνω δηλώσεις και όροι αφορούν την ευθύνη της εταιρείας σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συγκεκριμένα:

  1. Δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει λόγω ακύρωσης παραγγελίας, μη εκτέλεσης ή καθυστέρησης εκτέλεσής της.
  2. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά δεσμεύεται να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες για τη μη διαθεσιμότητα αυτών και δεν φέρει ευθύνη σε αυτήν την περίπτωση.
  3. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελούν πρόταση για σύναψη σύμβασης, αλλά πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Καμία σύμβαση δεν συνάπτεται αν δεν επιβεβαιωθεί από την εταιρεία και δεν ειδοποιηθεί ο χρήστης.
  4. Η εταιρεία δεν φέρει αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου, παρέχοντας ή μη υπηρεσίες, προϊόντα ή πληροφορίες, ή λόγω μη επιτρεπόμενων παρεμβάσεων τρίτων.

  Προτείνεται η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση αυτών των όρων πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

   

  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-shop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

   

  Ευθύνη Χρήστη

  Ο πελάτης/χρήστης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mantisbros.gr της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα  της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση και  μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.

  Η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, καθώς και περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, απαγορεύεται ρητά και είναι ποινικά διώξιμη. Επιπλέον, η μετάδοση περιεχομένου που είναι εσκεμμένα ή ακούσια σχεδιασμένο για τη δημιουργία ζημίας ή τη διακοπή της λειτουργίας του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου υλικού που περιλαμβάνει ιούς, είναι απαγορευμένη στον ιστότοπο της εταιρείας και αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το υφιστάμενη νομοθεσία.

  Η επίσκεψη και σύναψη συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για προσωπική/ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες εξ αυτού υπηρεσίες και προκαλώντας παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία. Σας συνιστούμε να τηρείτε τις βασικές αρχές ασφάλειας κατά τις διαδικτυακές συναλλαγές και να αλλάζετε τακτικά τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (password), αποφεύγοντας τη χρήση εύκολα αναγνωρίσιμων ή κοινών κωδικών.

  Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην εταιρεία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την εταιρεία στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά.

  Επισημαίνουμε ότι η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν επιτρέπεται σε ανηλίκους ή σε άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη νομική ικανότητα για συναλλαγές.

  Για τους επαγγελματίες πελάτες μας η δυνατότητα μεταβολής της διεύθυνσης χρέωσής τους δεν είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος παρά μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρεία μας στα τηλέφωνα 210-5596480, 2105593960, 2105595605 (αστική χρέωση) ή μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@mantisbros.gr

   

  Τιμολογιακή Πολιτική

  Οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για διαφορές στις τιμές ανάμεσα σε προϊόντα που αγοράστηκαν από το φυσικό μας κατάστημα και εκείνα που πωλούνται μέσω του διαδικτύου, ακόμη και αν ο πελάτης διαπιστώσει την ύπαρξη διαφορετικής τιμής μετά την αγορά.

  Περιορισμός Ευθύνης: Σύμφωνα με την καλή πίστη και τους συναλλακτικούς κανόνες, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί μια παραγγελία ή να πραγματοποιήσει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε περίπτωση που, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, οι τιμές εμφανίζονται εσφαλμένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε είναι χαμηλότερες είτε υψηλότερες από τις ισχύουσες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

  Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της εταιρείας και η μη επιστροφή των προϊόντων δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία ζητήσει την επιστροφή των προϊόντων και ο πελάτης καθυστερεί να τα επιστρέψει εντός περιόδου μεγαλύτερης των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, η άρνησή του να το πράξει θα ερμηνευτεί ως δήλωση βούλησης για αγορά των ειδών και η παραγγελία θα θεωρηθεί επιβεβαιωμένη, με τον πελάτη να οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

   

  Προσφορές

  Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε υλικά τα οποία έχουν την ένδειξη Offer,HotDeal. Τα προϊόντα αυτά ΔΕΝ είναι μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα αλλά καινούργια σε ειδική τιμή προσφοράς για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι τιμές προσφοράς των προϊόντων αυτών διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κάθε προϊόν τοποθετείται.

  Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε υλικά τα οποία έχουν την ένδειξη STOCKHOUSE. Στην κατηγορία STOCKHOUSE θα βρείτε προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι:

  • Καινούργια (παλαιοτέρων εκδόσεων/σειρών) σε πολύ χαμηλές τιμές.
  • Επισκευασμένα μετά από κάποιο ελάττωμα το οποίο είχαν παρουσιάσει.
  • Από επιστροφή μετά από αγορά από καταναλωτές χωρίς να έχουν παρουσιάσει ελάττωμα.
  • Εκθεσιακό προϊόν ή προϊόν δειγματισμού από κατάστημα.
  • Με φθορά λόγω χρόνου ή έκθεση σε καιρικές συνθήκες.
  • Με συσκευασία φθαρμένη, κατεστραμμένη μερικώς/ολικώς ή ελλιπής ή/και χωρίς οδηγίες χρήσης (manuals).
  • Χωρίς πλήρη παρελκόμενα/έλλειψη εξαρτημάτων (πχ. βίδες στήριξης φωτιστικών).

  Οι φωτογραφίες των προϊόντων STOCKHOUSE είναι ενδεικτικές (όπως παρουσιάζουν οι κατασκευαστές τα καινούρια τους προϊόντα) και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με την φυσική κατάσταση των προϊόντων.

  Οι τιμές των προϊόντων STOCKHOUSE είναι διαμορφωμένες στο χαμηλότερο επίπεδο για τους λόγους που αναφέρουμε και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κάθε προϊόν τοποθετείται και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

  Τα προϊόντα STOCKHOUSE δεν επιδέχονται αλλαγής.

  Αγοράζοντας προϊόντα από το STOCKHOUSE γνωρίζετε και αποδέχεστε όλα τα παραπάνω.

  Ζητήστε να λάβετε πληροφορίες για καθένα από τα προϊόντα που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε, ώστε να έχετε πλήρη και σαφή εικόνα σε ποια κατάσταση πωλείται. Η Εταιρεία εγγυάται για την σωστή λειτουργία των προϊόντων που φέρουν την ένδειξη STOCKHOUSE.

   

  Ακύρωση/Τροποποίηση Παραγγελίας

  Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας και δεν έχει ακόμη αποσταλεί σε εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@mantisbros.gr ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5596480, 2105595605, 2105593960 και θα αναλάβουμε άμεσα την ακύρωσή της. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και αποσταλεί στον προορισμό της επιλογής σας δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε ακύρωση.

   

  Πολιτική Επιστροφών

  Η εταιρεία υποστηρίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέροντας σας τη δυνατότητα επιστροφής και αλλαγής ελαττωματικών προϊόντων, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

  1. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω λάθους στην παράδοση:

  Σε περιπτώσεις όπου παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά από αυτά που έχουν πωληθεί - είτε ως προς το είδος, την ποσότητα ή ακόμα και εάν λείπει κάποια ιδιότητα που είχε συμφωνηθεί γραπτώς με την εταιρεία - ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προκειμένου να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθεί το λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη, είναι ευθύνη της εταιρείας, εφόσον τηρηθεί ο τρόπος επιστροφής που έχει προταθεί από αυτήν.

  2. Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων:

  Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος σε οποιοδήποτε προϊόν, εάν αυτό επιβεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή το τεχνικό τμήμα της ίδιας της εταιρείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά τη λήξη αυτού, η επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί να γίνει με επιπλέον χρέωση και συμφωνία με τον πελάτη.
  • Η επιστροφή προϊόντων για αντικατάσταση, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και την αρχική συσκευασία.
  • Η επιστροφή γίνεται με μέσα της εταιρείας ή courier. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη, αλλά η εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του αντικατασταθέντος προϊόντος.
  • Μετά την επιστροφή, γίνεται έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας και επικοινωνία με τον πελάτη για τα αποτελέσματα.
  • Σε περίπτωση ελαττώματος, γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση. Αν δεν είναι δυνατή η επισκευή ή αντικατάσταση, γίνεται ακύρωση της συναλλαγής με επιστροφή των χρημάτων.
  • Σε πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένης κάρτα, η εταιρεία ενημερώνει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η Τράπεζα, έχοντας ενημερωθεί για την ακύρωση της συναλλαγής, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον πελάτη, χωρίς να ευθύνεται η εταιρεία για το χρονικό πλαίσιο ή τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, καθώς αυτά καθορίζονται από τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.
  • Σε πληρωμή με μετρητά, η επιστροφή γίνεται στο κατάστημα της εταιρείας.
  • Αν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή να μην δεχτεί την επιστροφή.

  3. Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση:

  Ο πελάτης έχει προθεσμία επτά ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων για να επιστρέψει οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν. Το προϊόν πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και την αρχική συσκευασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Το ελαττωματικό προϊόν ελέγχεται για επιβεβαίωση του ελαττώματος από την εταιρεία.
  • Εάν έχουν επιβεβαιωθεί από την εταιρεία, μπορεί να αντικατασταθεί με ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή με άλλο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, μπορεί να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του. Η επιστροφή γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά προς την εταιρεία.
  • Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, η εταιρεία ενημερώνει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η Τράπεζα, έχοντας ενημερωθεί για την ακύρωση της συναλλαγής, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον πελάτη, χωρίς να ευθύνεται η εταιρεία για το χρονικό πλαίσιο ή τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, καθώς αυτά καθορίζονται από τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.
  • Σε πληρωμή με μετρητά, η επιστροφή γίνεται στο κατάστημα της εταιρείας.
  • Τα έξοδα αποστολής και επαναπροώθησης του προϊόντος για αντικατάσταση βαρύνουν την εταιρεία.
  • Αν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη ή να μην δεχτεί την επιστροφή. Το ποσό της αποζημίωσης θα καθορίζεται ανάλογα με την κατάσταση των προϊόντων.

  4. Στην περίπτωση επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων - Υπαναχώρηση:

  • Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος ή, εάν πρόκειται για πολλαπλά προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, από την παράδοση του τελευταίου προϊόντος στην ίδια παραγγελία. Η ακύρωση αυτή είναι αναιτιολόγητη και δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με όλα τα εξαρτήματά του, τα παρεχόμενα έγγραφα και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή είναι δεκτή μόνο αφού εξοφληθούν τα έξοδα αποστολής προς τον αγοραστή και της επιστροφής του προϊόντος. Απαιτείται η πλήρης εξόφληση από τον αγοραστή του ποσού που κατέβαλε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν, καθώς επίσης και των δαπανών αποστολής για την επιστροφή του είδους.
  • Η δήλωση ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί γραπτώς ή ηλεκτρονικά, και η εταιρεία πρέπει να επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτής της δήλωσης μετά την λήψη της. Μετά τη δήλωση ακύρωσης, η εταιρεία πρέπει να επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε εντός 20 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
  • Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο αγοραστής επέλεξε την αποστολή μέσω courier.
  • Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει την εταιρεία εάν χρησιμοποίησε το προϊόν πέρα από ό,τι απαιτείται για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών του. Η αναγνώριση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία του κάθε προϊόντος, μαζί με τυχόν επιπρόσθετες οδηγίες που παρέχει η εταιρεία. Ωστόσο, αυτή η αναγνώριση πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία ή να έχουν ενεργοποιηθεί τα προϊόντα. Αν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, η αξία τους μειώνεται, θεωρούνται ως μεταχειρισμένα και ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την εταιρεία για τη μείωση αυτής της αξίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, η εταιρεία μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη για αμοιβαία αποζημίωση.
  • Αν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη ή να μην δεχτεί την επιστροφή. Το ποσό της αποζημίωσης θα καθορίζεται ανάλογα με την κατάσταση των προϊόντων.
  • Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά. Εάν η πληρωμή έγινε με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, η εταιρεία ενημερώνει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η Τράπεζα, έχοντας ενημερωθεί για την ακύρωση της συναλλαγής, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον πελάτη, χωρίς να ευθύνεται η εταιρεία για το χρονικό πλαίσιο ή τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, καθώς αυτά καθορίζονται από τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.

   

  5. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

  Από τις επιστροφές λόγω υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία έχουν ετοιμαστεί βάσει των προδιαγραφών του πελάτη (π.χ. κόψιμο καλωδίων-σπιράλ). Επιπλέον, δεν επιστρέφονται προϊόντα που έχουν την σήμανση «κατόπιν παραγγελίας».

   

  6. Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

  Κάποια από τα προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και εγγύηση καλής λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν παρέχει ξεχωριστή εγγύηση λειτουργίας. Η εγγύηση της συσκευής, στα ανωτέρω προϊόντα που αναφέρονται ρητά, ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και παρέχει δωρεάν επισκευή, εάν πληρούνται ορισμένοι όροι:

  • Υπάρχει η απόδειξη αγοράς και εγγύηση της αντιπροσωπείας.
  • Τα σταθερά στοιχεία της συσκευής δεν έχουν αλλοιωθεί.
  • Δεν εξαιρείται η βλάβη βάσει των όρων της εγγύησης του κατασκευαστή.

   

  Cookies

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας www.mantisbros.gr χρησιμοποιεί cookies, μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πλοήγησής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την παροχή προσωποποιημένων λειτουργιών καθώς συλλέγουν στοιχεία/πληροφορίες και αποθηκεύουν προτιμήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Με τη συλλογή στοιχείων για τη συμπεριφορά των χρηστών και την αποθήκευση των προτιμήσεών τους τα cookies αποτελούν σημαντικά αρχεία όχι μόνο γιατί διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών, καθώς οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν με αποτέλεσμα κάθε φορά που θα επισκεπτόσασταν μια σελίδα θα ήταν σαν μπαίνατε για πρώτη φορά, αλλά και επειδή παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στους χρήστες.

   

  Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους και ιστοσελίδες

  Ο δικτυακός τόπος www.mantisbros.grδύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής (links, hyperlinks, διαφημιστικά banners) προς άλλους ιστοτόπους και ιστοσελίδες οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

  Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ ΑΕΒΤΕ» δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια, την νομιμότητα, την ποιότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή/και υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και ιστοσελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks, διαφημιστικών banners). Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή/και ιστοτόπων για τους οποίους υπάρχει ενεργός σύνδεσμος μέσω του δικού της ιστοτόπου  www.mantisbros.gr

  Για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την χρήση και πρόσβασή του στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες ή/και ιστοτόπους αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή/και εκμεταλλεύονται αυτές τις ιστοσελίδες ή/και ιστοτόπους.

   

  Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στον ιστότοπο www.mantisbros.grυποχρεούται να καταχωρεί τα αληθή και προσωπικά του στοιχεία και η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ ΑΕΒΤΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και τα μεταδεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο.

  Η εταιρεία δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής αθέμιτη ή τυχαία επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας.

  Για οποιαδήποτε αίτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στο email: sales@mantisbros.gr  ή ταχυδρομικά στην δ/νση: ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ ΑΕΒΤΕ,  Θέση Σπιθάρι Τ.Κ. 193 00 Ασπρόπυργος, Τ.Θ. 52

   

  Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mantisbros.gr της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης εμπορευμάτων η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας η οποία είναι δυνατόν να προκύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων των Αθηνών.

  Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις είμαστε πάντα στη διάθεση σας τηλεφωνικά στον αριθμό: 210-5596480, , 2105593960, 2105595605 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sales@mantisbros.gr.

   

  Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR)

  Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/consumers/odr η οποία δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και εμπόρους να επιλύουν τις διαφορές τους αναφορικά με εγχώριες και διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Λειτουργεί δηλαδή ως ένα εξωδικαστικό όργανο επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών υπάρχει η δυνατότητα είτε να επικοινωνήσετε με τον έμπορο για την απευθείας επίλυση της διαφοράς με προθεσμία 90 ημερών για να καταλήξετε σε συμφωνία είτε να συμφωνήσετε με τον έμπορο με προθεσμία 30 ημερών για τον φορέα επίλυσης διαφορών που θα επιλέξετε για την επίλυση της διαφοράς.

  Οι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι εγκεκριμένοι όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας σχετικά με τη δίκαιη επίλυση των διαφορών, την αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητα. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Η προσφυγή σ’ αυτούς τους κανόνες είναι συνήθως απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών είναι οι: 1) ADRPOINTΙΚΕ-Κέντρο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADRPOINT), 2) Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του καταναλωτή», 3) Ινστιτούτο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών-startADR, 4) Μεσολαβητής τραπεζικών- επενδυτικών υπηρεσιών.

  Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης μπορεί να διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο της και τα συμβαλλόμενα μέρη να απευθυνθούν στα αρμόδια δικαστήρια.

  Προτείνεται στους καταναλωτές πριν προβούν σε αίτηση προς τον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών να επικοινωνήσουν με την εταιρεία με σκοπό να επιλύσουν τη διαφορά απευθείας με την ίδια.